Drzewa praw człowieka

Od 2007 sadzi się w norymberskich dzielnicach drzewka Ginkgo poświęcone jednemu z trzydziestu artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. Przy każdym z drzew umieszczony jest granitowy kamień, na którym widnieje dwujęzyczna tablica z tekstem jednego z artykułów Deklaracji w języku niemieckim i w kolejnym dowolnie wybranym przez opiekuna miejsca. Drzewka sadzą inicjatywy, organizacje i osoby prywatne, a Urząd do Spraw Kultury i Rekreacji oraz Wydział Spraw Komunalnych miasta Norymbergi koordynują całość.

By szeroko rozpropagować wiedzę o prawach człowieka, a także ideę stojącą u podstawy akcji, organizuje się w pobliżu drzew imprezy i spotkania podczas corocznych Dni Praw Człowieka.

Do dzisiaj 82 drzewa niosą ideę praw człowieka do dzielnic naszego miasta. Trzydzieści artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapuściło dzięki temu projektowi korzenie w całej Norymberdze.

Ginkgo, znane ze swej odporności, jest jedną z najstarszych roślin na ziemi. Już rok po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie jako piewszy wyrósł z ziemi świeży pęd tej rośliny. Drzewo Ginkgo symbolizuje nadzieję, przyjaźń i nieugiętość, jego znaczenie jest łączone z poczuciem siły i zdolności do oporu – cechami niezbędnymi dla wprowadzania w życie praw człowieka.

W Krakowie – mieście partnerskim Norymbergi zostało 29. 5. 2017 posadzone jedno z drzewek praw człowieka. Znalazło ono swoje miejsce przed Nowohuckim Centrum Kultury i stało się trwałą pamiatką trzydziestej rocznicy partnerstwa tej placówki z Gemeinschaftshaus Langwasser w Norymberdze. Oba drzewka opatrzone są tablicami z pierwszym artykułem Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka:

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.“

Baum für die Menschenrechte in Krakau

Bild vergrößern

Baum für die Menschenrechte in Krakau

Schild am Baum für die Menschenrechte in Krakau

Bild vergrößern

Schild am Baum für die Menschenrechte in Krakau

URL dieser Seite
<http://www.nuernberg.de/internet/baeume_fuer_die_menschenrechte/polen.html>