Kontakt

Drzewa praw człowieka

Od 2007 sadzi się w norymberskich dzielnicach drzewka Ginkgo poświęcone jednemu z trzydziestu artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. Przy każdym z drzew umieszczony jest granitowy kamień, na którym widnieje dwujęzyczna tablica z tekstem jednego z artykułów Deklaracji w języku niemieckim i w kolejnym dowolnie wybranym przez opiekuna miejsca. Drzewka sadzą inicjatywy, organizacje i osoby prywatne, a Urząd do Spraw Kultury i Rekreacji oraz Wydział Spraw Komunalnych miasta Norymbergi koordynują całość.

By szeroko rozpropagować wiedzę o prawach człowieka, a także ideę stojącą u podstawy akcji, organizuje się w pobliżu drzew imprezy i spotkania podczas corocznych Dni Praw Człowieka.

Do dzisiaj 82 drzewa niosą ideę praw człowieka do dzielnic naszego miasta. Trzydzieści artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapuściło dzięki temu projektowi korzenie w całej Norymberdze.

Ginkgo, znane ze swej odporności, jest jedną z najstarszych roślin na ziemi. Już rok po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie jako piewszy wyrósł z ziemi świeży pęd tej rośliny. Drzewo Ginkgo symbolizuje nadzieję, przyjaźń i nieugiętość, jego znaczenie jest łączone z poczuciem siły i zdolności do oporu – cechami niezbędnymi dla wprowadzania w życie praw człowieka.

W Krakowie – mieście partnerskim Norymbergi zostało 29. 5. 2017 posadzone jedno z drzewek praw człowieka. Znalazło ono swoje miejsce przed Nowohuckim Centrum Kultury i stało się trwałą pamiatką trzydziestej rocznicy partnerstwa tej placówki z Gemeinschaftshaus Langwasser w Norymberdze. Oba drzewka opatrzone są tablicami z pierwszym artykułem Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka:

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.“

Zurück zum Seitenanfang URL dieser Seite:
<http://www.nuernberg.de/internet/baeume_fuer_die_menschenrechte/polen.html>